Chào mừng đến với Lớp 10A5 khóa 2013 - 2016

 

    Lớp 10A5 khóa 2013 - 2016 là tập thể lớp gồm có 30 học sinh nam với 28 con hổ (98) và 1 con Trâu với 1 con Lợn......và 6 nàng .................